Modificări legislative importante privind circulaţia rutieră pe drumurile publice

În data de 9 și 10 iulie 2023, au intrat în vigoare două modificări legislative semnificative în cadrul Codului Penal, având un impact major asupra accidentelor rutiere cu victime decedate. Prin intermediul acestui articol, ne propunem să analizăm și să explicăm implicațiile acestor schimbări pentru toți cei implicați în astfel de situații.

PRIMA MODIFICARE

Codul Penal a fost completat la art.91 Cod Penal cu o nouă situţie pentru care, în cazul unui accident rutier cu victima decedată, nu se va putea dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei:

(3^1) Nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 192 alin. (2) și (3), dacă acestea au fost săvârșite în condițiile art. 335 sau 336.
(la 13-07-2023, Articolul 91, Sectiunea a 5-a, Capitolul V, Titlul III, Partea GENERALĂ a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 213 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 10 iulie 2023 )

     Aşadar, începând cu data de 13-iulie 2023 (ora 00:00) orice accident rutier cu victimă/victime decedate, săvârşit în condiţiile art.335 sau 336 Cod Penal, va atrage o pedeapsă cu închisoarea care va trebui efectiv executată, în regim de detenţie.

     Prin urmare, dacă intr-un accident rutier, victima decedează iar autorul accidentului auto nu deţine permis de conducere valabil sau a produs accidentul rutier sub influenţa băuturilor alcoolice/substanţelor psihoactive, acesta va executa în mod obligatoriu o pdeapsă cu închisoarea, indiferent de durata stabilită de instanţă.
     Se poate observa că doar accidentele rutiere cu victime decedate săvârşite de autori care nu deţin permis de conducere sau conduc sub influenţa băuturilor alcoolice/drogurilor intră sub incidenţa modificărilor legislative. Vor putea primi pedepse cu surpendarea sub supraveghere a executării pedepsei, autorii accidentelor rutiere care comit faptele în alte circumstanţ, de exemplu: neatenţie, depăşirea vitezei etc.

A DOUA MODIFICARE

Articolul 336^1 Consumul de alcool sau de alte substanțe psihoactive ulterior producerii unui accident de circulație
(1) Fapta conducătorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substanțe psihoactive, după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea mostrelor biologice, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.
(2) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) efectuează transport public de persoane, transport de mărfuri periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Nu constituie infracțiune consumul de substanțe psihoactive după producerea accidentului de circulație și până la recoltarea mostrelor biologice, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care administrarea acestora este impusă de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.(la 09-07-2023, Capitolul II, Titlul VII, Partea SPECIALĂ a fost completat de Punctul 8., Articolul I din LEGEA nr. 200 din 5 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 6 iulie 2023
(la 13-07-2023, Articolul 91, Sectiunea a 5-a, Capitolul V, Titlul III, Partea GENERALĂ a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 213 din 7 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 10 iulie 2023 )

     Din data de 09-iulie-2023 ora 00:00 dacă după producerea unui accident rutier cu victime, autorul acestuia consumă alcool sau substanţe psihoactive până la recoltarea probelor biologice, fapta sa va constitui infracţiune şi se va putea pedepsi conform art. 336^1, nou introdus în Codul Penal. Evident că legiuitorul încearcă să prevină eventualele eschivări ale autorilor accidentelor auto care s-ar prezenta mai târziu pentru prelevarea probelor biologice şi ar spune că au consumat băuturi alcoolice sau droguri după producerea accidentului cu victime pentru a se evita rigorile legii penale, aşa cum se putea face până acum.

     Se poate observa că această a doua modificare legislativă a fost făcută câteva zile înainte faţă de cea anterior prezentată.

CONCLUZIA

     Din coroborarea textelor art.91 alin. 3^1 şi art.336^1 Cod Penal, ar reieşi totuşi că autorului unui accident rutier, chiar cu victima decedată, care a consumat alcool/droguri după săvârşirea faptei, i s-ar putea aplica o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a săvârşirii faptei. Asta pentru că dispoziţia art.91 alin.3^1 stipulează că doar accidentele de circulaţie cu victime decedate, săvârşite în condiţiile art.335/336 nu sunt eligibile pentru o eventuală suspendare sub supraveghere a executării pedepsei.

Textul complet al legii poate fi citit aici:

 https://legislatie.just.ro/public/detaliidocument/109855

Av. Lungu Dragoș

Loialitate și discreție

Abonează-te la noutăți

Transmite-mi un mesaj

În maxim 60 de minute vei primi un răspuns