Protecția Juridică a Cumpărătorilor în Antecontractele de Vânzare-Cumpărare Imobile: Cazuri Frecvente și Soluții Juridice

Asistență juridică în Antecontracte de Vânzare-Cumpărare Imobile

Tranzacțiile imobiliare reprezintă pasul important în viața multor persoane, iar antecontractele de vânzare-cumpărare, denumite și “precontracte” sau “contracte de rezervare”, joacă un rol crucial în aceste tranzacții. Cabinetul de Avocat din Iași, condus de Lungu Dragoș Daniel, a avut oportunitatea de a asista și ajuta numeroase persoane care au trecut prin aceste procese. În acest articol, vom explora cazurile comune întâlnite în practică și soluțiile pe care avocatul le poate oferi pentru protejarea intereselor cumpărătorilor.

Cazurile Frecvente

Asistență juridică în Antecontracte de Vânzare-Cumpărare Imobile

Persoanele ce au nevoie de asistență juridică în materia antecontractelor, aveau în comun următoarele elemente:

Au achitat în Avans a Valoarea Imobilului

În majoritatea cazurilor, părțile semnau (la notar) antecontractul și achitau o sumă în avans pentru imobilul ce urma să fie cumpărat. Astfel, cumpărătorii considerau că au făcut deja achiziția, creând premisele pentru eventuale dispute.

Au semnat un antecontract

Erau părţi în antecontracte (cunoscute uneori şi ca “precontracte”, iar uneori “contracte de rezervare”) având ca obiect încheierea în viitor a unor contracte de vânzare-cumpărare imobile.

Când apar problemele?

Foarte mulţi “cumpărători” (de fapt, “promitenţi-cumpărători”) se găsesc în una dintre situaţiile în care:

Livrarea Imobilului este întârziată

Imobilul nu este terminat şi predat la termenul stipulat. Vânzătorul (dezvoltatorul) le spune că “dacă nu vă convine întârzierea şi/sau condiţiile ulterioare, vă dau banii înapoi” – asta chiar dacă între timp valoarea imobilului(de obicei apartamente ) creşte foarte mult.

Dezvoltatorul impune condițiile

Dezvoltatorul (vânzătorul) impune întotdeauna notarul public la care se vor perfecta actele, nu se acceptă negocieri ale clauzelor contractuale și se profită de "naivitatea juridică" a cumpărătorilor

Soluțiile Frecvente

identificate în asistența juridică imobiliară oferită de Avocat Lungu Dragoș Daniel

Soluții juridice întâlnite cel mai des în asistența juridică imobiliară?

Soluţiile pe care Cabinetul de Avocat Iaşi (Lungu Dragoş Daniel) le poate oferi, se pot concretiza după studierea prealabilă a antecontractului şi eventual a actelor adiţionale ale acestuia. De la caz la caz, în funcţie de situaţia concretă din speţă clientul poate fi sfătuit:

să notifice dezvoltatorul, el însuşi sau prin intermediul cabinetului de avocat, cu diversele obiecţiuni pe care le are faţă de situaţia creată

să notifice, el însuşi sau prin intermediul cabinetului de avocat faptul că dezvoltatorul este pus în întârziere şi că urmează a fi sesizată instanţa de judecată;

să sesizeze direct, el însuşi sau prin intermediul cabinetului de avocat instanţa de judecată

Antecontractele de vânzare-cumpărare imobile pot pune cumpărătorii în situații delicate și pot ridica numeroase probleme juridice. Cabinet de Avocat din Baroul Iași, condus de avocat Lungu Dragoș Daniel, se angajează să ofere soluții și asistență juridică pentru a proteja interesele cumpărătorilor în astfel de cazuri. Pentru a evita situațiile nedorite și pentru a avea o tranzacție imobiliară sigură, consultarea unui avocat cu experiență este esențială.

Av. Lungu Dragoș

Loialitate și discreție

Abonează-te la noutăți

Transmite-mi un mesaj

În maxim 60 de minute vei primi un răspuns