Trafic de droguri – modificări legislative

În luna martie 2023 au intrat în vigoare modificări legislative importante în materia traficului de droguri din România.

Noile pedepse pentru infracțiunile legate de droguri

În principal, legiuitorul a înăsprit pedepsele împotriva persoanelor care săvârşesc fapte prevăzute de legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri. Spre exemplu:

Art.2
(1)Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au ca obiect droguri de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Textul complet a legii: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23629

Anterior acestei modificări, pedeapsa pentru această infracţiune era de la 2 la 7 ani de închisoare. Noile limite, deşi mult mai mari, sunt susceptibile de a atrage, în anumite condiţii posibilitatea de a atrage dispunerea unei pedepse cu executarea sub supraveghere, adică nu în regim de detenţie, nu închisoare efectivă. Pe alineatul (2) limita minimă anterioară era de 3 ani. Acest lucru este important pentru că, la acest moment pe încadrarea juridică, nu se poate ajunge la o limită care să permită suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei.

Reducerea pedepsei

În legătură cu posibilităţile legale de reducere a limitelor de pedeapsă ale infracţiunilor, o altă modificare legislativă importantă va produce importante efecte în practica judiciară. Astfel, în luna iulie a anului 2023 legiuitorul a pus în acord cu decizia de neconstituţionalitate a Curţii Constituţionale a României, dispoziţiile art. 19 din legea 682/2002 privind protecţia martorilor.

Articolul 19
Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 , și care a comis o infracțiune, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 lit. h) beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Textul complet a legii: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41031

Anterior acestei modificări legislative, doar martorii care săvârşiseră infracţiunile de genocid și infracțiuni contra umanității și infracțiuni de război, infracțiunile contra securității naționale, terorism, omor, infracțiunile privind traficul de droguri, traficul de persoane, traficul de minori, spălarea banilor, falsificarea de monede ori de alte valori, infracțiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor explozive, nucleare sau al altor materii radioactive, infracțiunile de corupție, precum și orice altă infracțiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei maxim special este de cel puțin 10 ani, puteau ca prin denunţarea unei alte asemenea fapte, să beneficieze.

Dispoziţia legală anterior prezentată reprezintă o cauză legală specială de reducere a pedepsei.

Confuzii

aplicarea circumstanţelor atenuante vs. cauze de reducere a pedepsei

În activitatea cabinetului de avocatură Lungu Dragoş Daniel din Iaşi, am întâlnit deseori confuzia între circumstanţele atenuante şi cauzele de reducere a pedepsei chiar la unii profesionişti ai dreptului. Distincţia teoretică este deosebit de importantă în practica judiciară.

Să clarificăm puțin acest aspect:

Circumstanţele atenuante generale sunt prevăzute la art.75 Cod Penal (provocarea,depăşirea limitelor legitimei apărări, depăşirea limitelor stării de necesitate, acoperirea prejudiciului). Desigur că pot exista şi alte circumstanţe atenuante prevăzute în legi speciale.

De reținut

Ceea trebuie reţinut în legătură cu circumstanţele atenuante este faptul că efectul juridic al incidenţei acestora este reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă o singură dată indiferent de câte circumstanţe atenuante ar fi incidente. De exemplu dacă pentru o infracţiune instanţa reţine incidenţa atât a “provocării” cât şi a “acoperirii prejudiciului” va reduce, o singură dată limitele de pedeapsă pentru acea infracţiune.

Cu privire la cauzele(!) de reducere ale pedepsei acestea sunt tentativa, recunoaşterea, denunţul etc.

Cu privire la aplicarea acestor “cauze de reducere a pedepsei” trebuie reţinut faptul că efectul acestora este reducerea succesivă a limitelor de pedeapsă. De exemplu, limitele pentru una dintre variantele săvârşirii traficului de droguri – art. 2 (2) , 5-15 ani ar putea fi reduse cu o treime pentru recunoaşterea faptei devenind 3 ani şi 4 luni – 10 ani. Limitele obţinute ar putea fi din nou reduse, cu jumătate, dacă s-ar da efect reducerii ca urmare a efectuării unui denunţ. Aceste noi limit ar deveni 1 an şi 8 luni – 5 ani, iar în cadrul acestor limite s-ar putea dispune o pedeapsă de până la 3 ani, inclusiv, care ar permite teoretic posibilitatea dispunerii unei pedepse cu suspendarea sub supraveghere a executării acesteia.

Deschidererea dosarului vs. săvârşirea faptei

Aplicarea legii mai favorabile raportat la deschidererea dosarului vs. săvârşirea faptei

Cum legea legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea consumului ilicit de droguri a suferit foarte multe modificări în sensul înaspririi sau reducerii limitelor de pedeapsă în activitatea cabinetului de avocatură Lungu Dragoş Daniel din Iaşi, am întâlnit confuzii cu privirea la aplicarea legii mai favorabile.

Legea favorabilă

Este îndeosebi cunoscut faptul că, pedeapsa aplicată pentru o faptă penală/contravenţinală trebuie ajustată cu limitele pe care le-a avut la data săvârşirii faptei, dacă acestea sunt mai favorabile. Conceptul este denumit mitior lex şi are la bază faptul că nu putem pedepsi o persoană pentru o faptă care nu era prevăzută ca infracţiune/contravenţie la data săvârşirii ei. De asemenea, nu putem agrava situaţia juridică a unei persoane vinovate, pedepsind-o cu pedeapsa de la data săvârşirii faptei, dacă între timp legea a redus pedeapsa. Prin urmare, dacă de la săvârşirea faptei şi până la constatarea vinovăţiei prin hotărâre judecătorească s-au perindat mai mult legi, cu varii limite de pedeapsă, persoanei vinovate i se va aplica legea cu limitele de pedeapsă cele mai favorabile.

În acest context, într-una din speţele cabinetului de avocat din Iaşi – Lungu Dragoş Daniel, s-a ridicat de către clientul “informat” de colegii din mediul penitenciar, ideea unei aplicări extinse, inedite a aplicării legii celei mai favorabile. S-a afirmat posibilitatea beneficierii de legea care era în vigoare la care s-a deschis dosarul de urmărire penală. În mod logic ne putem gândi că dosarul penal se deschide doar după sâvârşirea unei fapte penale. Totuşi legiuitorul prevede posibilitatea deschiderii dosarului de urmărire penală atunci când sunt date şi informaţii că se pregăteşte săvârşirea unei fapte penale (Art. 305 Cpp ). Legea completă: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/120611

ATENȚIE

Acest lucru însă nu trebuie să ducă la confuzia cu aplicarea legii mai favorabile care se raporteaza la data săvârşirii faptei. Faptul că dosarul de urmărire penală este deschis deja sub imperiul unei legi mai favorabile, nu scuteşte făptuitorul de suportarea consecinţelor legii de la data săvârşirii faptei. Se poate spune că aplicarea principiului mitior lex are totuşi nişte limite rezonabile, acestea cuprinzând legea cea mai favorabilă dintre data săvârşirii faptei şi data judecării acesteia. O lege, oricât ar fi de favorabilă nu poate profita dacă este anterioară săvârşirii faptelor. Prin contrast, mitior lex are efect atunci când, deşi la data săvârşirii legea era mai aspră, ulterior, până la judecare, s-a îmblânzit prin reducerea limitelor de pedeapsă.

Această nouă legislație aduce schimbări semnificative în domeniul traficului de droguri, inclusiv pedepse mai aspre și posibilități de reducere a pedepselor pentru martorii care denunță. Este esențial pentru cei implicați să înțeleagă aceste modificări și cum pot afecta cazurile lor.

Av. Lungu Dragoș

Loialitate și discreție

Abonează-te la noutăți

Transmite-mi un mesaj

În maxim 60 de minute vei primi un răspuns