Infractori sexuali și Registrul Național: Când legea face mai mult rău decât bine

Registrul Național automatizat, în conformitate cu Legea nr. 118/2019, a fost instituit ca un instrument crucial în lupta împotriva infracțiunilor sexuale și a exploatării minorilor. Cu toate acestea, implementarea sa ridică întrebări și preocupări legate de justiție și drepturile individuale. Hai să explorăm mai departe acest subiect.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 118/2019 – Registrul reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis următoarele infracțiuni prevăzute de  Legea nr. 286/2009 privind Codul penal , cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a) infracțiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210;
b) infracțiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211;
c) infracțiunea de proxenetism prevăzută la art. 213;
d) infracțiunea de exploatare a cerșetoriei prevăzută la art. 214;
e) infracțiunea de folosire a unui minor în scop de cerșetorie prevăzută la art. 215;
f) infracțiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216;
g) infracțiunea de folosire a prostituției infantile prevăzută la art. 216^1;
h) infracțiunea de viol prevăzută la art. 218;
i) infracțiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219;
j) infracțiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220;
k) infracțiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221;

l) infracțiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzută la art. 222;
m) infracțiunea de hărțuire sexuală prevăzută la art. 223;
n) infracțiunea de folosire abuzivă a funcției în scop sexual prevăzută la art. 299;
o) infracțiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374;
p) infracțiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375;
q) infracțiunea de incest prevăzută la art. 377;
r) infracțiunile prevăzute la lit. a)-q), astfel cum erau prevăzute în  Legea nr. 15/1968  privind  Codul penal al României sau în legi speciale, având aceleași elemente constitutive.

Textul complet al legii: LEGE nr. 118 din 20 iunie 2019

Interpretare lege

Din interpretarea art. 2 lit. r) din legea Legii nr. 118 din 20 iunie 2019, se poate observa că prin reglementarea Registrului național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, (REGISTRU) se instituie un sistem de predicție și prevenție a comportamentelor infracționale îndreptate împotriva acestor valori fundamentale, având ca scop monitorizarea persoanelor condamnate pentru anumite categorii de infracțiuni care comportă risc de recidivare, fără a se face distincție între condamnările survenite anterior intrării în vigoare a legii, cât și cele survenite ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 118 din 20 iunie 2019.

Spre exemplu, o persoană care a fost condamnată la 5 ani de închisoare, înainte de Revoluţie, şi care prin ipoteză s-ar fi reabilitat în anul 2000, va fi trecută în REGISTRU, conform dispoziţiilor Legii nr. 118 din 20 iunie 2019.

Tot în această lege, găsim însă şi modalitatea radierii din REGISTRU, astfel la Art.10(2), persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) se scot din evidență în una dintre următoarele situații:
a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;
b) s-a dispus renunțarea la urmărirea penală sau clasarea față de ele ori s-a pronunțat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
c) au trecut 10 ani de la data când s-a pronunțat o hotărâre definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei și nu s-a dispus amânarea sau revocarea acesteia;
d) au trecut 20 de ani de la data introducerii în Registru, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 5 ani.

REGISTRUL a fost operaţionalizat în anul 2021 deci persoana care a fost condamnată înainte de Revoluţie şi a fost reabilitată acum 20 de ani, va fi pusă laolaltă cu infractorii care abia au săvârşit infracţiunile sub incidenţa legii sau abia şi-au executat pedeapsa.

Considerăm că legea trebuia să prevadă o altă exprimare, care să facă diferenţa între aceste categorii de persoane.

Situație reală

Într-o speţă a Cabinetului de Avocat Iaşi, Lungu Dragoş s-a insistat în motivarea contestaţiei pe aspectele prezentate mai jos.

  • Deşi legea nu distinge, o interpretare judiciară a textului legii 118/2019 ar trebui să fie următoarea:
    Având în vedere că înscrierea în REGISTRU ar trebui dispusă măcar de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare iar RADIEREA, în cazul în care condamnarea nu depăşeşte 5 ani, s-ar face după un termen de 20 de ani, persoanele aflate în această situaţie ar trebui RADIATE măcar la cerere, dacă nu chiar din oficiu.
  • În acest sens, arătăm că LEGEA prevede chiar că, persoanele se înscriu în REGISTRU imediat după săvârşirea faptei, chiar din timpul măsurilor preventive, nu se aşteaptă hotărârea definitivă de condamnare !
  • Astfel, unei persoane care a fost înscrisă în REGISTRU din timpul procesului, îi poate profita curgerea timpului, dat fiind faptul că legea fixează un termen fix de RADIERE – 20 de ani de la înscrierea în REGISTRU !!
  • În mod, evident legea comite o mare discriminare, prin înscrierea în REGISTRU şi a unor persoane faţă de care au trecut 20 de ani, nu din perioada măsurilor preventive ci chiar de la condamnare, executare sau chiar de la REABILITARE !
  • Mai mult, considerăm că, graţie efectului reabilitării, menţiunile referitoare la pedeapsa aplicată trebuiau să fi fost deja radiate din evidenţele cazierului judiciar, la data „ înscrierii automate” din legea 118/2019.

CONCLUZIE

Prin urmare înscrierea unor asemenea persoane în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor (REGISTRU) a fost făcută în baza unei nerespectări anterioare a legii în baza căreia, menţiunile cu privirea la pedeapsa aplicată ar fi trebui “şterse” (art.528 alin.1 – C.pr. pen.)

Av. Lungu Dragoș

Loialitate și discreție

Abonează-te la noutăți

Transmite-mi un mesaj

În maxim 60 de minute vei primi un răspuns