Onorarii

Orientare în metodologia de tarifare practicată în Cabinetul de avocat din Iaşi, Lungu Dragoş Daniel

Definiție

În prezenta secțiune veți putea vizualiza onorariile orientative pe care le practică Cabinetul de avocat din Iaşi, Lungu Dragoş Daniel. Spunem că sunt “orientative” dat fiind faptul că o estimare exactă este de multe ori imposibilă. 

Ne dorim ca atunci când se adresează unui avocat, clienţii să ştie cam la ce să se aștepte din punct de vedere financiar.

Alte taxe

Menționăm de la început că acestor onorarii vor fi adăugate , dacă este cazul, taxe de expediție, administrative, taxe judiciare sau extrajudiciare, cheltuieli de transport / cazare (în caz de deplasare în afara municipiului Iaşi) etc. – în cuantumul estimat și indicat în prezenta pagină.

Mai jos vor fi prezentate cu titlu informativ onorarii posibile pentru diverse servicii juridice. 

Acestea vor fi majorate în funcție de complexitatea cazului și peste maximul stabilit numai dacă natura cazului impune activități de documentare suplimentare, altele decât cele obișnuite și avute în vedere la data stabilirii onorariilor orientative ori, dacă la momentul preluării lucrării de către avocat, nu au fost puse la dispoziție toate informațiile care, împreună, ar fi condus la stabilirea unui onorariu diferit față de cel oferit.

Este identică, indiferent de ramura de drept (cu exeptia dreptului penal): 500 RON. Ora inițială de consultanță are o durată medie de până la 60 de minute (timp indivizibil).

Sâmbătă: 600 RON*

Duminică: 700 RON*

*cu programare prealabilă

500 RON – 1000 RON – în funcție de complexitate. Prima oră este indivizibilă. Majorarea onorariului se va efectua în funcție de onorariul primei ore doar dacă aceasta se va depăși, la câte 15 min. indivizibile.

Pe raza teritorială a orașului Iaşi: 600 RON/oră la care se adaugă onorariul de deplasare și transport de 250 RON/deplasare.

În afara Iașului: 600 RON/oră la care se adaugă 150 RON/ora de deplasare (calculată indivizibil) și costul cheltuielilor de transport.

Onorariul se achită anticipat venirii avocatului la client.

Pe raza teritorială a orașului Iaşi: 600 RON/oră la care se adaugă onorariul de deplasare și transport de 250 RON/deplasare.

În afara Iașului: 600 RON/oră la care se adaugă 150 RON/ora de deplasare (calculată indivizibil) și costul cheltuielilor de transport.

Onorariul se achită anticipat venirii avocatului la client.

Onorariul perceput pe termen (în cauzele litigioase) este același, indiferent de natura litigiului (exclusiv drept penal): 400 RON / termen (fond), 500 RON (apel), 600 RON (recurs).

Pentru litigii din afara Iaşiului onorariul pentru instanță se va aplica după cum urmează: la onorariul / termen se vor adăuga: un onorariu pentru timpul suplimentar: 200 -850 RON (timp necesar deplasării – estimat prin contract) plus cheltuielile de deplasare / cazare dacă este cazul.

 • 600 RON – 1000 RON (plus cheltuieli administrative și de expediție – 150 RON). Pentru notificările expediate online (prin e-mail costurile administrative sunt de 75 de lei).
 • 500 RON – 900 RON plus cheltuieli administrative și de expediție – 150 RON
 • între 1-5 pagini – 400 RON
 • de la pagina a 6-a: 400 RON+ 75 RON/pagină
 • Onorariul prezentat pentru verificarea contractelor va include și 15 de minute de consultanță gratuită
 • Onorarii de modificare a contractului (maximum 25% din contractul prezentat); 350 – 550 RON (nu include eventuala consultanta initiala, daca este cazul). Pentru modificari mai complexe / mai mari, onorariul se majoreaza corespunzator.
 • 600 RON – 950 RON – în functie de complexitate
 • Contracte de muncă cu clauze specifice / acte adiționale (redactări / interpretări / modificări): 350 – 950 RON
 • Contractele redactate în cadrul Cabinetului pot fi atestate de avocat, la solicitarea clienților. Această atestare presupune prezența ambelor părți semnatare ale contractului și costuri suplimentare de la 350 RON/atestare.
 • redactarea cererilor de chemare în judecată, cererile contraventionale, cererile de chemare în garanție, redactarea interogatoriilor, redactarea diverselor documente necesare în cadrul acțiunilor litigioase: 750 – 1500 RON.
 • pre-litigioase: de la 500 RON
 • litigioase (aflate pe rolul instanțelor de judecată): de la 800 RON
  Notă: întâlnirea pentru prezentarea analizei va fi de 350 RON / oră (prima oră indivizibilă)
  Costul consultanței se justifică în principal prin timpul suplimentar alocat discuției și prin faptul că în cadrul întâlnirii dialogul nu se va rezuma doar la a prezenta analiza ci va fi o interacțiune directă între client și avocat, clientul putând solicita informații (în legătură directă cu analiza realizată) , altele decât cele pe care avocatul le prezintă oral sub formă de concluzii, la care se adaugă timpul alocat întâlnirii de către avocat.
 • În situația în care concluziile analizei se vor redacta în scris, se va aplica un onorariu suplimentar de 500-700 RON.
 • pe raza municipiului Iaşi: 1000 RON (90 minute incluse) la care se adaugă cheltuieli de deplasare între 100 – 150 RON în funcție de distanța de la sediul Cabinetului și până la notariat și retur.
 • Onorariu suplimentar se va adăuga în situația în care cele 90 de minute se depășesc: 200 RON/30 min (unitate de timp indivizibilă)
 • în afara Mun. Iaşi – în cazuri excepționale. Onorariul are o limită minimă de 1500 RON la care se adaugă cheltuieli de deplasare/cazare/mic dejun/dejun/cină in funcție de împrejurări
  Notă: prealabil asistării clientului la notariat, se va efectua în mod obligatoriu o analiză a contractului care urmează a fi semnat de către client. Acest serviciu are un cost suplimentar, așa cum este indicat în cuprinsul acestei pagini.

Onorariile pentru litigii sunt achitate la momentul semnării contractului de asistență juridică (la care se adaugă onorariul/termen achitat la fiecare termen de judecată):

 • DREPTUL CIVIL:
  • iesiri din indiviziune: 2500 – 3500 RON
  • moșteniri: 2200 – 3000 RON
  • granituiri: 2000 RON – 2500 RON
  • rezilieri / anulari contracte civile: 2500– 3500 RON
  • răspundere delictuală etc: 2500 – 3500 RON
  • uzucapiuni: 2500 – 4500 RON
  • răspunderi contractuale: 2500 – 3500 RON
 • LITIGII MUNCĂ:
  • concedieri: 2000 – 2800 RON
  • sancțiuni suferite de angajat: 2000 – 2500 RON
 • CARTE FUNCIARĂ:
  • acțiuni și cereri în materie de carte funciară: 2600 – 3550 RON
 • divort cu / fără minori: 2000 RON – 3000 RON
 • divort cu / fără minori inclusiv cu capăt de cerere privind partajul: 3000 – 4500 RON
 • partaj după divort:2500– 3500 RON
 • încredințări / reincredintări minori (stabilirea domiciliului minorului): 2000 – 2600 RON
 • pensii alimentare: 1600 – 2200 RON
 • ordonanță presedințială de încredințare temporară minor / atribuire folosință temporara locuință / pensie alimentară: 2000-2790 RON – în functie de numarul de capete de cerere
 • divort cu reclamant / pârât aflat în afara României – fără partaj (în imposibilitatea de prezentare) – 2800 RON – 4000 RON (nu include costurile aferente deplasării avocatului pentru plata taxei judiciare de timbru in interesul clientului)
 • ordin de protecție – 1890-2800 RON
 • tutela 2500 – 3500 RON
 • tăgada paternității: 2300 – 3500 lei
 • redactare document planificare familială – planning family (la instanța de judecată sau în scopul desfacerii căsătoriei la notariat): 750 – 1500 RON
 • redactare tranzacții: 750 – 2000 RON. Acest onorariu se percepe inclusiv dacă tranzacția survine în cursul judecății
 • adopții: 3400 – 4600 RON
 • redactare plângere prealabilă administrativă – 1500 – 2000 RON
 • acțiune contencios administrativ – 2.700 RON – 4800 RON
 • redactare concluzii scrise / note de sedință punctuale: 650-1000 RON (nu include onorariul pentru studierea prealabilă a cazului, acesta fiind distinct și prealabil conform onorariului aferent analizei)
 • analiza documentelor (ex: expertize judiciare) fără a intra în analiza cazului: 350-750 RON
 • interpretare (explicare) hotărâri / decizii / sentințe judecătorești: 450-750 RON
 • sinteze în diverse domenii ale legislației interne: 550 – 1000 RON (funcție de complexitatea și numărul domeniilor atinse). În măsura în care sinteza se va prezenta oral clientului, se alocă întâlnirii 15 minute netarifate suplimentar (incluse în onorariul sintezei efectuate) apoi se percepe un onorariu de 75 RON/15 min indivizibile
 • sinteze legislative de drept intern: 450-950 RON
 • sinteze legislative de drept european: 1000 – 2000 RON
 • cereri de strămutare: 450-650 RON
 • cereri de recuzare: 500 RON
 • activități de atestare acte: de la 450 RON / document (NU se calculează în funcție de duplicate)
 • cereri de scutire taxa judiciară de timbru, cereri de reexaminare: 550-850 RON. Aceste cereri nu sunt avute în vedere la stabilirea onorariului inițial perceput la preluarea cauzei, fiind tarifate separat.
 • diverse ordonanțe presedintțale: de la 2300 RON
 • litigii privind domeniul pensiilor: 1900 – 2600 RON
 • asistență/reprezentare în fața diferitelor instituții publice, altele decât parchete, instanțe de judecată: 750 RON/deplasare, maxim 90 min, la care se adaugă un cost al deplasării de minim 100 de lei. Tarif suplimentar pentru fiecare 30 de minute adiționale: 200 lei (unitate de timp indivizibilă)
 • cereri cu valoare redusă: 1700 – 2500 RON
 • cereri de reexaminare; cereri de ajutor public judiciar (solicitate de către client, necuprinse în onorariul inițial): 550 – 850 RON
 • acțiuni privind anularea clauzelor abuzive în contractele bancare – protectia consumatorului: 3200 RON – 4800 RON
 • înființări PFA – 850 RON
 • înfiintari intreprinderi familiale – 900 RON
 • inființări SRL – 2000 RON – 3500 RON (în funcție de numărul de asociați). Onorariul cuprinde: redactarea documentelor, rezervarea numelui societatii, atestarea documentelor, depunerea dosarului la ORC, obținerea de la ORC a actelor de finalizare a infiintării societății
 • litigii asociații proprietari: 2400 – 3800 RON
 • consultanță 750 -1000 RON / oră în funcție de complexitate
 • asistență organe de cercetare penală – 900-1500 RON/prezentare
 • asistență client aflat în regim de detenție: 900 RON/deplasare ( Iaşi)
 • asistență client aflat în regim de reținere/detenție în afara Iaşiului – 1200- 1500 RON/deplasare la care se adaugă costuri de transport și/cazare – în funcție de distanță
 • analiză/studiu dosar penal 2000 – 4500 RON
 • asistență instanță în funcție de gradul de jurisdicție: 800 – 1200 RON/termen
 • redactare diverse memorii/cereri 850-1700 RON
 • cameră preliminară: 2500 – 3000 RON
 • acord de recunoaștere a vinovăției: 2000 – 5500 RON
 • fond: 3500 – 7500 lei
 • apel : 4000 – 7500 lei
 • reabilitări (redactare cereri de reabilitare): 1600 RON
 • asistența/reprezentarea în instanță privind reabilitarea: 1000 RON

IMPORTANT

 • Onorariile reprezintă sumele brute și INCLUD taxele și impozitele aferente acestora – Barou, CAA, stat.
 • Cheltuielile administrative obligatorii sunt de minim 150 RON/lucrare/dosar (includ timpul necesar activităților administrative, consumabile, cheltuieli de expediție).
 • Serviciile juridice pot fi oferite și clientilor din afara Iaşiului indiferent de serviciile solicitate (consultanță, redactări acte/notificări, contracte, analize caz, sinteze legislative, asistență sau reprezentare în instanță etc).
 • Cauzele vor fi soluționate în funcție de urgență, termene procedurale și agenda de lucru curentă a Cabinetului de Avocat Iaşi, Lungu Dragoş Daniel.

Cerințele imperative ale avocatului către clienții săi sunt:

ONORARII GLOBALE

În anumite situaţii s-au perceput onorarii globale, raportate la numărul de martori, la fapta săvârşită, complexitatea cauzei:

 • 6000 de euro pentru faza urmăririi penale, dosar penal cu acuzaţia de trafic de droguri
 • 2500 de euro pentru faza urmăririi penale, un dosar penal pentru fapta de omor
 • 2000 de euro pentru un partaj judiciar simplu

PROGRAMĂRI

Programările se fac anticipat la nr. 0748 759 759, pe Whatsapp la acelaşi număr sau pe email la avocatlungudragos@gmail.com. În măsura în care apelul nu poate fi preluat, vă rugăm reveniți mai târziu ori să trimiteți un sms pentru contactarea dvs ulterioară

Av. Lungu Dragoș

Loialitate și discreție