Politica de prelucrare a datelor personale (GDPR)

Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat, CIF 40590300, cu sediul în Strada Grigore Ureche 1, Iași, în calitate de operator de date. În acest sens, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat și ale celorlalți Utilizatori ai www.avocatlungu.ro, prin intermediul cărora datele cu caracter personal sunt colectate astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta.

Definiții

„Client” înseamnă persoana fizică sau juridică ce folosește serviciile sau produsele oferite de către Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat.

„Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

„Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

„Utilizator” – orice persoană care accesează sau utilizează avocatlungu.ro.

Categorii de date prelucrate

Dacă sunteți Client sau Pontențial client, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va prelucra următoarele Date cu Caracter Personal:

 • nume şi prenume, adresa, telefon, adresa de e-mail;
 • Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat avocatlungu.ro cum ar fi comportamentul/preferinţe/obişnuințe în cadrul avocatlungu.ro;
 • alte date furnizate în mod direct, cum ar fi prin mesajele din cadrul formularelor completate pe Site.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea fișierelor de tip cookie vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe Site.

Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de Utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Scopuri și temeiuri

 1. Pentru încheierea și desfășurarea relației contractuale dintre Utilizator/Client şi Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat, cum ar fi, dar fără a se limita la: transmiterea de formulare prin intermediul Site-ului avocatlungu.ro, contactarea Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat în orice mod cu privire la utilizarea avocatlungu.ro. În situaţia în care un Utilizator lasă un review negativ pe avocatlungu.ro sau alte platforme asociate cu numele Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de către Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat în vederea soluţionării plângerii/cererii şi în vedere îmbunătăţirii Serviciilor oferite prin intermediul avocatlungu.ro.
 2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat în contextul serviciilor prestate prin intermediul avocatlungu.ro, inclusiv a obligațiilor în materie financiar-contabilă, fiscală, precum și în materie de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 3. Pentru activităţi de marketing direct – datele privind numele şi prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa poştală pot fi colectate şi prelucrate în scop de marketing, reclamă, publicitate. În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul Site-ului www.avocatlungu.ro și al notificărilor de tip push*, de oferte promoționale, precum și orice alte noutăți, privind produsele și serviciile oferite prin intermediul www.avocatlungu.ro;
  Atunci când v-ați dat acordul pentru astfel de prelucrări/v-ați abonat la newsletter, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul sau de a vă opune, în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfășurate de Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza și prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin opțiunile disponibile în contul dumneavoastră.
 4. Pentru îndeplinirea intereselor legitime ale Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat, în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, soluționarea altor cereri, sesizări cu excepția celor menționate la punctele (1) și (2) de mai sus, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat. Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va putea transmite datele statistice şi către Partenerii săi. Cu toate acestea, menţionăm că toate informaţiile astfel transmise către terţii Parteneri vor fi furnizate în forma agregată, fără a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate.

Durata prelucrării

Datele personale furnizate pentru operarea programărilor din cabinetul de avocat Lungu Dragoș Daniel vor fi prelucrate doar pe durata desfășurării relației de colaboare dintre Avocat – Client, dar și în afara acestui interval în cazuri de urgență majoră.

Prin utilizarea Site-ului pot fi plasate cookie-uri cu scopul unic, cu un timp de expirare de 30 de zile.

Aceste module cookie sunt necesare pentru funcționarea Site-ului și de obicei, sunt stabilite numai ca răspuns la acțiunile efectuate de Utilizatori privind solicitări de servicii, cum ar fi setarea preferințelor de confidențialitate, autentificarea sau completarea formularelor.

Aceste cookie-uri nu stochează nici o informație de identificare personală. Puteți seta browserul să vă blocheze sau să vă avertizeze despre aceste module cookie, dar în acest caz, anumite părți ale Site-ului pot să nu funcţioneze.

Tipuri de informații

Ca principiu, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durată a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii avocatlungu.ro de stocare și arhivare a datelor și documentelor, respectiv pe durata necesară îndeplinirii obligaţiilor legale care incumbă Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

Dacă vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor și nu mai există alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenţa unei obligaţii legale, existenţa unei relaţii contractuale, interesul legitim al Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat) sau vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care să prevaleze, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.

Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat poate să dispună anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.
Anumite date privind îndeplinirea obligațiilor legale ce incumbă Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat (de ex., informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal) sau date privind cererile/plângerile în legătură cu prelucrarea datelor, pot fi păstrate pe o durată de 4 ani sau mai mare atunci când există un interes legitim.

Ștergerea datelor cu caracter personal

În situaţia în care Utilizatorul/Clientul, după caz, doreşte închiderea/ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal.

Pentru ștergerea Datelor cu Caracter Personal Utilizatorul/Clientul va trimite o cerere pe adresa de email dpo@avocatlungu.ro în care solicită ștergerea tuturor datelor cu caracter personal asociate.

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirmă că doreşte ştergerea datelor personale, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va considera că, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit ștergerea datelor personale din baza de date operată de Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat.

În termen de cel mult o săptămână de la data înregistrării cererii, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de soluționare a cererii, cu excepția cazurilor în care termenul legal de răspuns este prelungit potrivit legii.
De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de către Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat având în vedere obligațiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apărarea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri).

Accesul la datele personale

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, și este necesară pentru a putea beneficia de produsele și serviciile puse la dispoziție prin avocatlungu.ro.

Refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de produsele și serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul avocatlungu.ro, respectiv imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat.

Pentru activitățile de marketing direct, cum ar fi abonarea la newsletter, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Deși Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii.

Astfel, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligațiilor legale ce îi revin Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat, sau interesul legitim în ceea ce privește prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de funcționare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţirii Serviciilor oferite de Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat.

Drepturile persoanei vizate

Potrivit prevederilor legale aplicabile, în ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea, ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, dacă aceasta produce efecte legale sau vă afectează similar, într-o masură semnificativă (de ex., refuzul automat de a încheia un contract cu dvs., bazat pe o prelucrare automată de date), precum și dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat, după ce a luat act de acest fapt nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe nesolicitate.

Totodată, vă rugăm să aveţi în vedere că, într-o atare situaţie, deşi nu veţi mai primi astfel de mesaje, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat ar putea să prelucreze Datele dvs. cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată.

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere la următoarele date de contact:

E-mail: dpo@avocatlungu.ro
Către: Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat
Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat nu răspunde solicitărilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieţi prin e-mail/poştă, vă rugăm să ne indicaţi numele şi prenumele dvs. pentru a vă identifica şi răspunde în mod adecvat solicitării dvs.

În funcţie de solicitare, dacă aceasta este întemeiată şi formulată în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat va:

 • confirmă solicitantului dacă prelucrează sau nu Datele sale cu Caracter Personal;
 • rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legii;
 • înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului;
 • lua alte măsuri care se impun cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal.

În situaţia în care persoana vizată formulează o cerere de ştergere a datelor, în condiţiile prevăzute de lege, inclusiv ca urmare a ştergerii datelor cu caracter personal, Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul:

 • obligaţiei legale (de exemplu, în situaţia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum şi de arhivare)
  contractului încheiat între Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat şi Utilizator/Client,
 • interesului legitim al Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat (de exemplu, în vederea gestionării solicitărilor care pot fi primite de la autorităţile competente pentru verificarea tranzacţiilor comerciale sau pentru realizarea oricăror verificări justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveşte fraudele în domeniul online).

Responsabil DPO​

Pentru dezabonarea de la comunicări comerciale, Utilizatorul poate folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail conţinând comunicări comerciale.

Lungu Dragoș Daniel Cabinet de Avocat folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies.

Prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: dpo@avocatlungu.ro / tel: 0748759759.

Cine are acces la cookie-uri?

Dacă aveți nevoie de mai multe informații pe care nu le-aţi regăsit în cele de mai sus, ne puteți contacta la dpo@avocatlungu.ro.

De asemenea, pentru mai multe detalii privind drepturile persoanelor vizate în legătură cu datele lor cu caracter personal, puteţi consulta Politica noastră de confidenţialitate aici.

Prelucrările Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate şi supravegheate de Responsabilul cu Protecţia Datelor, având următoarele date de contact: dpo@avocatlungu.ro, telefon 0748759759.